Zamknięty

Opublikowano: 

Dla naszego Klienta, firmy produkcyjnej z branży metalowej zlokalizowanej w woj. dolnośląskim, poszukujemy osoby na stanowisko Dyrektor produkcji.

Dyrektor produkcji

Zakres odpowiedzialności:

 • Produkcja
 • Organizacja realizacji procesu produkcyjnego w sposób jak najbardziej efektywny kosztowo, zgodnie z planami wyznaczonymi dla Zakładu
 • Realizacja produkcji zgodnie z wyznaczonym planem produkcyjnym, z najwyższą jakością, na jak najniższym poziomie kosztów dla lokalnego i zagranicznego klienta
 • Odpowiedzialność za efektywność pracy linii produkcyjnych, generowany odpad i obsadę ludzi
 • Ciągłe doskonalenie produkcji
 • Odpowiedzialność za realizację projektów oszczędnościowych i projektów ciągłego doskonalenia w obszarze produkcji
 • Zarządzanie ludźmi
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi oraz zapewnienie możliwości rozwoju podległych pracowników
 • Budowanie kultury organizacyjnej na liniach produkcyjnych opartej na bazie ciągłego doskonalenia
 • Komunikowanie planów i informacji do pracowników produkcji
 • Zapewnienie stosowania regulacji prawnych, monitorowanie ich wdrażania i w określonych przypadkach wdrażaniu działań korekcyjnych
 • Kontroling
 • Przygotowanie danych do budżetu obszaru produkcji, jak również śledzenie i raportowanie odchyleń od budżetu
 • Definiowanie i śledzenie wymaganych dla obszaru produkcji wskaźników (KPI), jak również definiowanie możliwości produkcyjnych linii i wymaganej obsady (standardy) jako podstawy dla planowania kosztów produktu
 • Wspólnie z Zarządem – odpowiedzialność za kalkulacje efektywności finansowej projektów i kalkulacje kosztową produktów wytwarzanych w obszarze
 • Prawidłowe zbieranie i rejestracja kosztów oraz wyników (efektywności pracy) linii produkcyjnych
 • Planowanie produkcji
 • Realizacja wymagań poszczególnych klientów poprzez produkcję zgodnie z założonym planem produkcyjnym zgodnie z planowanymi kosztami
 • Zagwarantowanie ciągłego wzrostu wydajność produkcji poprzez odpowiednie planowanie zasobów ludzkich
 • Jakość/ ISO
 • Zapewnienie, aby wszystkie produkty wytwarzane na liniach były zgodne ze specyfikacjami
 • Zapewnienie, że wszystkie wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa są wdrożone, monitorowane i respektowane oraz poparte działaniami korekcyjnymi
 • Wspieranie programów bezpieczeństwa i wzmacnianie zachowania bezpieczeństwa przez pracowników sekcji
 • Zapewnienie, że jakość i bezpieczeństwo produkowanych wyrobów są zgodnie ze wszystkimi wymaganiami wewnętrznymi i zewnętrznymi (np. wymaganiami prawnymi, wymaganiami klientów, normami ISO)
 • Bezpieczeństwo
 • Kontrola warunków pracy na terenie zakładu i odpowiedzialność za ich zgodność z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, zasadami przeciwpożarowymi, regulaminem pracy, regulaminem wynagradzania obowiązującymi w zakładzie (m in. organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP
 • Dbanie o wyposażenie techniczne, narzędzia i indywidualne środki ochrony oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
 • Zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy
 • Kontrola przejezdności dróg transportowych, dostępu do szaf sterowniczych, elektrycznych itp.)
 • Odpowiedzialność za zabezpieczenie pracowników produkcji przed wypadkami przy pracy, chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy oraz nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP

Wymagania wobec Kandydata/Kandydatki:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane techniczne
 • Min. 3 lata doświadczenia w środowisku fabrycznym, na stanowisku Dyrektora produkcji
 • Bardzo dobra znajomość procesów produkcyjnych
 • Znajomość zasad ciągłego doskonalenia produkcji
 • Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi i funkcjami
 • Umiejętności menedżerskie w zakresie:
  a) zarządzania ludźmi
  b) komunikacji
  c) przewodzenia zmianom
  d) budowania nastawienia na osiągnięcie rezultatów
  e) myślenia strategicznego
  f) wyznaczania celów i śledzeniu wskaźników
  g) określania i inicjowania odpowiednich działań korygujących
  h) efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów
  i) definiowania wskaźników i danych z obszaru działania produkcji
  j) identyfikacji głównych nośników kosztów w obszarze w celu określania potencjałów do redukcji
 • Umiejętność inicjowania i wdrażania zmian, w tym zmiany kultury organizacyjnej
 • Znajomość jednego języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Znajomość systemu SAP i pakietu MS Office
 • Nastawienie na cel
 • Elastyczność
 • Otwartość
 • Entuzjazm

Nasz Klient oferuje:

 • Pełną wyzwań pracę w dynamicznie zmieniającej się organizacji
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Zarzadzanie ciekawymi projektami
 • Możliwość współtworzenia kultury organizacyjnej
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów
 • Atrakcyjne, adekwatne do kompetencji wynagrodzenie
Aplikuj

Jesteśmy tu dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Prześlij swoją aplikację

Zapraszamy Cię do zarejestrowania
aplikacji w naszej bazie.

Aplikuj

Sprawdź aktualne oferty

Wyselekcjonowane
oferty pracy

Szukaj