Coaching

Coaching w Stalwart Manacus to przede wszystkim proces wydobywania zawodowego i osobistego potencjału, przeprowadzony zgodnie z najwyższymi standardami. Nasze programy coachingowe spełniają wszystkie kryteria International Coach Federation (ICF).


Coaching

Czym jest coaching?

Czym jest coaching?

Coaching jest procesem rozwoju, w którym Klient (tzw. Coachee) otrzymuje wsparcie Coacha w samodzielnym dokonywaniu zmiany, bazując na własnych odkryciach, wnioskach i zasobach. Praca w trakcie coachingu odbywa się w określonych przez Coacha ramach, tak aby nakierować Klienta na maksymalne wykorzystanie swojego potencjału.

Jest to proces zorientowany na teraźniejszość i przyszłość, a jego zadaniem jest aktywowanie w osobie najcenniejszych zasobów, jakie posiada. Cele coachingu mogą być związane zarówno z zawodową, jak i osobistą sferą życia, jednak najczęściej jest to narzędzie wykorzystywane w kontekście kariery.


Coaching – jak działa i komu się przyda?

Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu i wychodzić z niej w imię realizacji celu. Jest skoncentrowany na tym, aby określić pragnienia i potrzeby, zidentyfikować narzędzia potrzebne do ich realizacji i zlikwidować bariery stojące na przeszkodzie do rozwoju.

Dzięki procesowi coachingu uczestnicy lepiej poznają samych siebie. Pomaga to podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, przygotować się i wdrożyć zmiany.

Coaching to okazja do tego, aby przyjrzeć się sobie w różnych rolach, które na co dzień pełnimy i podjąć działania zmierzające do podniesienia satysfakcji z tego, jak się w nich realizujemy.


Jak wygląda sesja coachingu w Stalwart Manacus?

 • Sesja standardowo trwa ok. 1-1,5 godziny i odbywa się nie częściej niż co 2 tygodnie.
 • Ilość sesji ustala się indywidualnie, zazwyczaj cały proces coachingowy to 4-8 sesji.
 • Po 4 sesjach decydujemy, czy potrzebne są dalsze sesje.
 • Sesje mogą się odbywać zdalnie lub w wybranym przez Coachee miejscu.

Przeprowadzane przez nas procesy coachingowe nakierowane są na osiągnięcie trwałego wzrostu kompetencji pracowników, a w konsekwencji – stałego polepszania wyników firmy.

Pracujemy z liderami na różnych szczeblach organizacji. W trakcie coachingu Klienci identyfikują swoje naturalne talenty i uczą się z nich efektywnie korzystać, ustalają bardziej konkretne cele, optymalizują działania, podejmują trafniejsze decyzje.


Czym wyróżnia się coaching w naszej firmie?

Metody pracy ściśle dopasowujemy do celu firmy oraz potrzeb i charakteru pracowników i zespołów.

Podczas naszych programów coachingowych uczestnicy nie tylko nabywają wiedzę i umiejętności, ale osiągają wymierne, mierzalne rezultaty. Zmiany znajdują odzwierciedlenie także w obszarze jakości życia organizacji.

Działamy w oparciu o stały zespół doświadczonych, akredytowanych przez ICF Coachów. Są to osoby pracujące w różnych obszarach biznesu, psychologowie, menedżerowie znanych polskich i międzynarodowych firm.

Rodzaje coachingu – jakie typy oferujemy i czym się różnią?

EXECUTIVE COACHING


 • Skierowany jest do osób na wysokich stanowiskach, takich jak dyrektorzy, prezesi czyli top management.
 • Coach podczas sesji nie przekazuje wiedzy – jego rolą jest zadawanie pytań, które pomogą menedżerowi odkryć własne rozwiązania i uwierzyć w swoje możliwości.
 • To narzędzie do osiągania lepszych wyników poprzez wykorzystywanie wewnętrznego potencjału.

LEADRESCHIP COACHING


 • Przydatny, szczególnie jeśli menedżer rozpoczyna karierę kierowniczą / dyrektorską i wymaga wsparcia w tym satysfakcjonującym i jednocześnie wymagającym momencie życia.
 • Celem tego typu coachingu jest ​​doskonalenie umiejętności przywódczych, poprawa efektywności pracy oraz wsparcie mentalne w procesie zmiany.
 • Najcenniejszym efektem jest podniesienie pewności siebie w nowej roli.

ON THE JOB COACHING


 • Skupia się na rozwoju kompetencji podczas wykonywania pracy. Coach bierze udział w omawianiu wydarzeń z codziennej pracy Coachee i wspiera Klienta w podnoszeniu kompetencji zawodowych.
 • On the job coaching to narzędzie do wdrażania nowych pracowników, doskonalenia kompetencji już zatrudnionych osób i motywowania członków organizacji do wykonywania powierzonych zadań.

LIFE COACHING


 • Choć koncentruje się na planowaniu życia i osiąganiu celów osobistych, obejmuje także umiejętność osiągania work-life balance.
 • Jest to narzędzie do definiowania i realizacji założonych celów, które skoncentrowane jest na teraźniejszości oraz przyszłości. Nie odnosi się on do przeszłych wydarzeń (choć może z nich czerpać jako zasobu) i to jest jedna z podstawowych różnic między coachingiem a terapią.

COACHING BIZNESOWY


 • Dedykowany jest dla osób, które prowadzą własny biznes i chcą go zmienić lub rozwinąć oraz dla osób, które planują otworzyć swoją firmę.
 • Celem tego typu coachingu jest kształtowanie postawy pro-aktywnej i wspieranie rozwoju firm, poprzez określenie celów, a także usystematyzowanie działań, które mają doprowadzić do ich realizacji.
 • Business coaching to forma wsparcia dla przedsiębiorców w realizacji planów.

CAREER COACHING


 • Coaching kariery to profesjonalne wsparcie w zakresie rozwoju kariery i poszukiwania pracy.
Czytaj więcej

Jesteśmy tu dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Prześlij swoją aplikację

Zapraszamy Cię do zarejestrowania
aplikacji w naszej bazie.

Aplikuj

Sprawdź aktualne oferty

Wyselekcjonowane
oferty pracy

Szukaj