Direct & Executive Search


Prowadzimy rekrutacje na stanowiska specjalistyczne i kierownicze. Sprawnie identyfikujemy właściwych Kandydatów.

Potrafimy zainteresować ich ofertą naszego Klienta. Weryfikujemy wiedzę, doświadczenie i referencje. Poznajemy osobowość.

Wybieramy osoby, których sposób myślenia, odczuwania i działania jest dopasowany do organizacji naszego Klienta, co sprawia, że wiążą się z naszymi Klientami na wiele owocnych lat.

Klienci cenią naszą agencję pracy za:

 • zindywidualizowane podejście,
 • rzetelną metodologię,
 • przystępność informacji, które prezentujemy w raportach o Kandydatach,
 • dojrzałość i doświadczenie,
 • możliwość wymiany doświadczeń,
 • postawę biznesową,
 • poczucie bezpieczeństwa i gwarancję rzetelności,
 • szacunek do Ich czasu.

Direct & Executive Search

Proces rekrutacyjny opieramy na metodzie Direct & Executive Search

Na czym polega Direct & Executive Search?

Są to metody poszukiwań bezpośrednich, polegające na precyzyjnym określeniu grupy docelowej i dotarciu do tych Kandydatów, którzy najlepiej spełniają wymagania naszego Klienta. Rekrutacja Direct Search świetnie sprawdza się przy poszukiwaniu inżynierów i specjalistów, z kolei Executive Search to doskonałe narzędzie do pozyskiwania wyższej kadry kierowniczej.

Choć obie metody czerpią z tego samego zbioru dobrych praktyk, nie są tożsame, dlatego poniżej wyjaśniamy sedno każdej z nich oraz różnice między Direct Search a Executive Search.

Rekrutacja Direct Search i Executive Search rozpoczyna się od szczegółowej identyfikacji potrzeb Klienta

Umawiamy się na rozmowę tzw. „briefing”, by:

 • omówić z Klientem profil stanowiska,
 • doprecyzować oczekiwania wobec Kandydatów,
 • zapoznać się z kulturą organizacyjną firmy,
 • ustalić zasady komunikacji i współpracy w projekcie oraz sposób prezentacji Kandydatów.

1

Następnie rozpoczynamy proces poszukiwań oraz wstępnej selekcji osób spełniających kryteria

Weryfikujemy kandydatów wieloetapowo.

Badamy rożne płaszczyzny, obejmujące profil osobowości, pożądane kompetencje, poziom znajomości języka obcego, systemów i narzędzi.

2

Czas realizacji zlecenia to 3-5 tygodni

Pierwsze profile prezentujemy zazwyczaj w okresie do 14 dni, standardowo czas realizacji projektu z naszej strony wynosi 3 – 5 tygodni.

Najkrótszy czas realizacji zlecenia w naszej firmie wyniósł 7 dni.

3

My nie sprzedajemy Kandydatów – my ich prezentujemy

Zazwyczaj liczba zaprezentowanych osób waha się w granicach 3 – 6.

Proponujemy Klientom nasz wzór „Raportu z rozmowy rekrutacyjnej” lub uzgadniamy z Klientem, jaki sposób prezentacji Kandydata będzie najbardziej pomocny.

4

Udzielamy gwarancji na naszą pracę

Proponujemy 3-8 miesięcy gwarancji na wykonaną przez nas pracę (w zależności od typu stanowiska).

5

Finalizacja zlecenia

Zlecenie rekrutacyjne zostaje uznane za sfinalizowane w momencie podjęcia pracy przez rekomendowanego przez nas Kandydata w firmie Klienta.

6

Direct & Executive Search

Działamy precyzyjnie i dyskretnie

Metoda Direct Search

Metoda Direct Search

Jeśli celem organizacji jest pozyskanie specjalisty lub inżyniera, metoda Direct Search będzie dobrą strategią działania. Jej największa zaleta to dostęp do nowej puli Kandydatów w stosunku do zgłoszeń, które napłynęły po opublikowaniu ogłoszenia.

Nasi Klienci najczęściej najpierw sami poszukują właściwej osoby, a kiedy to nie przynosi rezultatu, zlecają rekrutację do nas.

Nie chcemy dublować działań Klienta. Ważny jest dla nas jaka najkrótszy czas dostarczenia profili Kandydatów. Dlatego też, w każdej prowadzonej przez nas rekrutacji uruchamiamy poszukiwania bezpośrednie na nowo.


Direct Search odznacza się wysoką skutecznością ze względu na precyzyjnie dotarcie do Kandydatów spełniających oczekiwania firmy. Przedstawione przez nas profile pasują do wymagań określonych podczas wywiadu z Klientem, więc nie ma mowy o przypadkowych działaniach. Ta “celowana” metoda pozwala zrekrutować osoby, które mają specjalistyczne kwalifikacje i umiejętności, a także kompetencje miękkie oraz pożądane cechy osobowościowe.

Metoda Executive Search

Metoda Executive Search

W przypadku rekrutacji na wyższe stanowiska kierownicze pracujemy metodą executive search. Choć opiera się na założeniach Direct Search, metoda ta jeszcze większy nacisk stawia na kontakty branżowe i relacje, które są w tym wypadku szczególnie istotne. W rekrutacji m.in. na C-level positions kluczowa jest marka rekrutera, która jest tym silniejsza, im większe budzi zaufanie wśród Kandydatów piastujących wysokie stanowiska. Niemniej istotnym aspektem jest umiejętność wzbudzenia zainteresowania zmianą pracy u osób, które najczęściej są mocno związane ze swoimi organizacjami i zadowolone z dotychczasowej kariery.

Drugim, jeszcze istotniejszym czynnikiem, jest umiejętność dopasowania Kandydata do profilu osobowościowego, który spełnia oczekiwania organizacji. Wysokie stanowiska mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania firmy, więc należy podejść do całego procesu z należytą starannością i najwyższą poufnością, jednocześnie dbając o dynamikę realizacji rekrutacji metodą executive search.

Trzecim istotnym czynnikiem jest wysoki stopień poufności i dyplomacji. Dlatego też powierzyć tego typu zadania można jedynie najbardziej doświadczonym specjalistom – staramy się zapewnić jak najwyższy komfort współpracy dla wszystkich Stron biorących udział w procesie rekrutacji.