Doradztwo

 

Od 2006 roku wspieramy przedsiębiorstwa w zwiększaniu efektywności działania poprzez doradztwo w obszarze HR.

Wykorzystujemy doświadczenie i swoje mocne strony w praktyce, współpracując z organizacjami z całej Polski, a także z niektórymi Klientami w Europie. Wśród naszych klientów są firmy duże i średnie, reprezentujące różne sektory gospodarki.

Przewagę konkurencyjną osiągamy dzięki indywidualnemu podejściu do każdego naszego Klienta oraz realizowanego dla Niego projektu. Poznanie wizji Klienta staje się naszą misją.

Analiza i pomoc w tworzeniu opisów stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy stanowi jedno z podstawowych narzędzi polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Jest punktem wyjścia do stworzenia struktury organizacyjnej, a także ściśle wiążą się z innymi elementami polityki personalnej.

Opis stanowiska wskazuje pracownikowi wymagania, które stawia organizacja na danym stanowisku, określa kwalifikacje, które powinien mieć lub uzyskać, by sprawnie działać, pożądane przez firmę postawy i zachowania. Definiuje zakres odpowiedzialności, główne obowiązki, które do niego należą, wskaźniki, wg których będzie oceniana jego praca.

Wskazuje też, jak dana rola jest powiązana z innymi stanowiskami pracy w organizacji. Umożliwia porównanie wymagań organizacji z właściwościami osoby zajmującej lub mającej objąć dane stanowisko, zatem może służyć do definiowania wymagań rekrutacyjnych i obiektywnego porównywania kandydatów. Jest też bazą dla wartościowania stanowisk pracy, oceny pracowniczej, systemów motywacyjnych i projektowania ścieżek karier.

W zależności od Państwa potrzeb pomożemy Państwu stworzyć opisy stanowisk lub też zmodyfikować istniejące opisy tak, aby jasno komunikowały specyfikę roli, odzwierciedlały strategię biznesową organizacji i wspierały Państwa w zarządzaniu pracownikami.

Wartościowanie stanowisk

Wartościowanie stanowisk polega na ocenie wartości pracy na poszczególnych stanowiskach w organizacji według ustalonych kryteriów, a następnie ustaleniu wewnętrznej hierarchii stanowisk w organizacji, stworzeniu struktury wynagrodzeń, która by je odzwierciedlała i skonfrontowaniu jej z danymi z rynku pracy. Umożliwia więc zbudowanie spójnego systemu wynagradzania w kontekście otoczenia biznesowego i rynkowych stawek płac.

Proces wartościowania pozwala rozstrzygnąć dylematy np. czy chcemy płacić najlepiej, podobnie do konkurentów, a może płacić mniej, ale zbudować bardziej agresywny system wynagrodzeń zmiennych. Jasne widełki płacowe usprawniają proces decyzyjny w zakresie kształtowania poziomów wynagrodzeń, wspierają negocjacje w procesie rekrutacyjnym, a także pomagają optymalizować koszty wynagrodzeń.

Możemy zorganizować i pokierować całym procesem bądź też przeprowadzić analizę i doradzić, którą metodę wartościowania przyjąć w Państwa organizacji i jakie kryteria dobrać. Możemy też konsultacyjnie wspierać Państwa we wdrożeniu zmian.

Projektowanie systemów premiowych dla organizacji bądź wybranych grup pracowniczych

Dobrze dopasowany system premiowy to gwarancja motywacji pracowników do osiągania coraz lepszych rezultatów i realizacji celów firmy. Dopasowane do charakteru firmy i grupy pracowników schematy premiowe redukują ryzyko utraty kluczowych pracowników.

Oprócz kompleksowego systemu premiowania dla całej firmy możliwe jest również stworzenie systemu wyłącznie dla wybranej grupy pracowników.

Jasny i zrozumiały system premiowy jest nie tylko ważnym elementem motywacyjnym, ale też pozwala na optymalizowanie kosztów pracy.

Tworzenie budżetów wynagrodzeń dla organizacji

Wartościowanie stanowisk pracy, dopasowanie wynagrodzeń, systemy premiowe... no dobrze, mamy świetne narzędzia, ale ile to kosztuje? Może warto policzyć, ile należy zaplanować środków w budżecie na osiągniecie docelowego poziomu wynagrodzeń? I zaplanować go na skali czasu? No i ile należy zarezerwować środków aby zagwarantować wypłaty premii przy osiągnięciu oczekiwanych rezultatów.

Jakie mamy priorytety i jakie ryzyka? Gdzie skierować środki w pierwszej kolejności w sytuacji ich ograniczonej dostępności.

Warto to dobrze zaplanować aby nie zostać zaskoczonym w trakcie roku i nie zostać zmuszonym do podejmowania awaryjnych decyzji.

Budowa mapy procesów realizowanych w obszarze HR

Naturalnym, kolejnym krokiem jest odpowiedź na pytanie, czy wszystko dobrze działa. Z pomocą przyjdzie analiza przebiegu procesów - czy rzeczywistość odpowiada naszym oczekiwaniom?

Nawet jeśli wszystko działa sprawnie, warto przygotować procesy na mogące nadejść zmiany i optymalizować je na bieżąco.

Budowanie ścieżek karier

Diagnoza wewnętrznych możliwości awansu zarówno pionowego, jak i poziomego oraz stworzenie ścieżek rozwoju pozwalają na świadome zarządzanie karierą pracowników. Przekłada się to na podtrzymywanie ich zaangażowania i motywacji do pracy. Pokazanie perspektywy długofalowej, którą posiada organizacja pod kątem rozwoju pracownika stanowić może jeden z głównych atutów, na który zwracają uwagę nowi pracownicy.

Wewnętrzna rekrutacja i wzmacnianie potencjału kompetencyjnego pracowników to również korzyści dla organizacji – optymalizacja kosztów rekrutacyjnych, monitoring rozwoju pracowników oraz skuteczniejsze planowanie zasobów kadrowych.

Wsparcie dla kadry kierowniczej

W ramach wsparcia kadry kierowniczej oferujemy sesje indywidualne i grupowe, których celem jest wzmocnienie kompetencji liderskich kadry. Delegowanie, rozliczanie, motywowanie czy organizowanie pracy zespołu to umiejętności, których można się nauczyć. Niestety w szybkim tempie pracy naszych może brakować na to czasu i młody kierownik rzucany jest na głęboką wodę. Wiemy, jak ważne jest świadome budowanie autorytetu lidera już od pierwszych chwil jego pracy z zespołem i z chęcią przygotowujemy do tej roli. To również forma pracy dla managerów, którzy swoją pozycję budowali na bazie własnych doświadczeń – praca z takimi osobami skupia się na diagnozie ich mocnych obszarów, określeniu filarów indywidualnego stylu kierowania i uświadomienia obszarów, które wymagają wzmocnienia lub wyeliminowania.

Onboarding

Początkowy okres pracy każdego nowego pracownika jest kluczowy w procesie jego adaptacji w organizacji. Dlaczego? Ponieważ jest jednym z kluczowych czynników decydujących o tym, czy pracownik zostanie w firmie na dłużej. Pozwala również na budowanie jego poczucia bezpieczeństwa, poznanie przez niego nie tylko czynności i sposobu pracy, lecz również kultury organizacyjnej. Dobry onboarding daje gwarancję na skrócenie okresu przyuczania do pracy, pozwala nowemu pracownikowi się usamodzielnić i zbudować pewność siebie w obliczu nowych procesów i zadań. W ramach współpracy w obszarze onboaringu proponujemy stworzenie siatki procesu dostosowanej do specyfiki firmy – zaprojektowanie poszczególnych etapów działania, stworzenie niezbędnych materiałów oraz planu, który zawiera systemowe rozwiązania możliwe do zastosowania przez różne komórki organizacyjne.

RODO nie tylko w HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi w każdej organizacji wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Obecnie osoby biorące udział w procesie rekrutacji, a także zatrudnieni pracownicy są coraz bardziej świadomi przysługujących im praw i wolności wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Właściwa ochrona danych osobowych ma ogromny wpływ na wizerunek każdej organizacji, niezależnie czy ta występuje w roli pracodawcy czy kontrahenta.

Oferujemy solidne, poparte latami doświadczeń, kompleksowe usługi w obszarze ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Służymy wsparciem w zakresie audytu i dostosowania Państwa organizacji do wymagań przepisów ochrony danych osobowych, w tym RODO. W szerokiej palecie usług są między innymi: identyfikacja procesów przetwarzania danych, gdzie wskażemy czynności przetwarzania oraz podstawy prawne tych działań, weryfikacja poprawności prowadzonych rejestrów czynności i kategoriiprzetwarzania, weryfikacja klauzul informacyjnych, przetwarzanie danych w relacjach z dostawcami, szkolenie pracowników z zastosowania zasad Privacy by Design/Default i wiele innych. Przekażemy rekomendacje dopasowane do Państwa sytuacji i potrzeb. Na Państwa życzenie dostosujemy istniejącą dokumentację ochrony danych osobowych do aktualnego stanu prawnego.

Coaching zawodowy dla kadry kierowniczej

Wspieramy naszych Klientów w osiągnięciu trwałego wzrostu kompetencji pracowników, a w konsekwencji - wzrostu wyników poprzez coaching. Pracujemy z liderami na różnych szczeblach organizacji, pomagając im spojrzeć na siebie i swoje działania z innej niż dotychczas perspektywy. W trakcie coachingu identyfikują swoje naturalne talenty, uczą się w pełni z nich korzystać, ustalają bardziej precyzyjne cele, optymalizują działania, podejmują coraz trafniejsze decyzje.

Metody pracy ściśle dopasowujemy do celu firmy oraz potrzeb i charakteru pracowników i zespołów.

Podczas naszych programów coachingowych uczestnicy nie tylko nabywają wiedzę i umiejętności, ale osiągają konkretne, wymierne rezultaty. Zmiany znajdują odzwierciedlenie także w obszarze jakości życia organizacji.

Działamy w oparciu o stały zespół doświadczonych coachów. Są to osoby pracujące w różnych obszarach biznesu, psychologowie, menedżerowie znanych polskich i międzynarodowych firm.

Nasze programy coachingowe spełniają wszystkie kryteria wymagane przez międzynarodową organizację coachingową International Coach Federation (ICF).

Zapytaj o ofertę

Oni już skorzystali z naszej wiedzy:


Współpracuję z firmą Stalwart Manacus przy projekcie rozwojowym od ponad 2 lat. Od samego początku widzę i doceniam ich zaangażowanie i profesjonalizm. Jesteśmy zadowoleni z rezultatów, jako organizacja. Natomiast firma to przede wszystkim ludzie, więc muszę wspomnieć o "chemii", która zagrała "od pierwszego wejrzenia" i niesamowitym "flow" we współpracy z Paniami Alą, Anią i Ewą.
Katarzyna z Toyota Manufacturing Poland

Cieszy nas fakt, że znaleźli Państwo czas dla Stalwart Manacus. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Stalwart Manacus

Wrocław, Polska

ul. Mieszczańska 21/9, 50-201

Telefon: +48 509 660 343

Warszawa, Polska

ul. Lindleya 16, 02-013

Telefon: +48 509 660 343

Londyn, Anglia

Unit 13 The Redlands Business Centre, Coulsdon CR5 2HT
Telefon: +44 (0)208 763 9847