Formularz aplikacyjny

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do czasu odwołania mojej zgody”.
  Informujemy, że:
  – Dane osobowe są przetwarzane przez Stalwart Manacus Anna Podlaska, ul. Mieszczańska 27/66, 50-201 Wrocław
  – Administratorem danych osobowych jest Stalwart Manacus Anna Podlaska, ul. Mieszczańska 27/66, 50-201 Wrocław
  – Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja projektów rekrutacyjnych dla Klientów Stalwart Manacus, z którymi Stalwart Manacus zamierza zawrzeć lub zawarł umowę
  – Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy – realizacja projektów rekrutacyjnych dla Klientów Stalwart Manacus oraz Twoja zgoda na udział w tych projektach
  – Odbiorcami danych osobowych są Klienci Stalwart Manacus (przedsiębiorstwa zlecające procesy rekrutacyjne)
  – Przetwarzamy następujące dane osobowe:
  1) Informacje ogólne:
  – imię i nazwisko,
  – miejsce zamieszkania (lokalizacja miasto),
  – województwo (lokalizacja kraj),
  – telefon,
  – e-mail,
  – link do profilu na portalu LinkedIn
  – oczekiwania finansowe,
  – poziom znajomości języków obcych,
  – aktualne miejsce pracy i aktualnie zajmowane stanowisko.
  2) Historia kontaktów: historia kontaktów z Kandydatem w ramach działań rekrutacyjnych. Jeżeli osoby kandydujące do pracy przekażą nam z własnej inicjatywy więcej danych, niż wskazane powyżej (np. wizerunek, stan cywilny, itp.), STALWART MANACUS przyjmuje, że podstawą ich przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która przejawia się poprzez wysłanie nam swojego zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego te dane. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie wpływa na przebieg procesu rekrutacyjnego.
  – Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych
  – Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Twoich danych – Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  – Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  – Podanie danych osobowych jest dobrowolne
  – Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Stalwart Manacus

  Prześlij swoją aplikację

  Zapraszamy Cię do zarejestrowania
  aplikacji w naszej bazie.

  Aplikuj

  Sprawdź aktualne oferty

  Wyselekcjonowane
  oferty pracy

  Szukaj